Cmentarze niemieckie


 W obrębie linii a2 w styczniu 1945 r. poza czerwonoarmistami ginęli także żołnierzy walczący po stronie niemieckiej. Dziś liczba ofiar po tej stronie konfliktu jest dość trudna do ustalenia. W przypadku Armii Czerwonej polegli byli odnotowywani w specjalnych rejestrach, które można dziś odnaleźć na stronach Memoriału. Po działaniach, pozostające zwłoki Niemców były chowane w różnych miejscach. W niektórych miejscowościach postarano się i zwłoki zwożono na cmentarze parafialne bądź na choleryczne. W innych przypadkach zwłoki wrzucano do rowów przeciwczołgowych, okopów bądź też do schronów. Część poległych odnaleziono i ekshumowano, część do dziś leży w różnych miejscach w obrębie linii umocnień. W czasie prowadzenia prac nad publikacjami przeprowadzano rozmowy z mieszkańcami miejscowości, w których prowadzono badania terenowe. Podczas rozmów uzyskano informacje na temat prawdopodobnych miejsc pochówków żołnierzy niemieckich. Dane te przekazano do Fundacji ,, Gedenken”.

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

Na cmentarzu tym po zakończeniu walk zostało pochowanych 22 żołnierzy niemieckich, z których jeden był oficerem. Pochowani na tym cmentarzu polegli na polach Hebdowa, choć uzyskano też informację, że część z nich mogło pochodzić z Kuchar. Po zakończeniu działań Rosjanie zostali ekshumowani i pochowani na cmentarzu w Proszowicach. W roku 2004 r. dzięki staraniom Tadeusza Mykały, który powiadomił władze gminne, żołnierze niemieccy zostali ekshumowani przez Fundację ,,Gedenken” i przetransportowani na cmentarz do Siemianowic Śląskich.

MNISZÓW

W Mniszowie zginęło kilku żołnierzy niemieckich. Jeden z nich został pozostawiony w jednym ze schronów i osłaniał odwrót własnych wojsk. Kolejnych dwóch zginęło w Mniszowie Kolonii. Ustalono dokładne miejsce ich pochówku na podstawie relacji świadków. Dane przekazano do Fundacji ,, Gedenken”.

SZPITARY

 

W pobliżu miejsca przy krzyżu, tuż obok drogi  Proszowice -Nowe Brzesko miał zostać pochowany jeden żołnierz niemiecki rozstrzelany przez Rosjan. Ze względu na upływ  czasu jak również  zmiany w ukształtowaniu terenu uniemożliwiają dokładne wskazanie miejsca pochówku.

JÓZEFÓW

Miejsce oznaczone krzyżem, według relacji mieszkańców miało zostać tam pochowanych kilku żołnierzy niemieckich.

JAKSICE

Podczas jednej z wędrówek po terenie ustalono w rozmowie z jedną z mieszkanek, że tuż obok skarpy nad Wisłą został pochowany a raczej wrzucony do dołu po rozebranym bunkrze drewnianym jeden żołnierz niemiecki, który poległ w walkach. Dziś ciężko ustalić dokładne miejsce pochówku.

KĄPARZÓW

Kąparzów jest miejscowością, w której w  styczniu 1945 r. rozstrzelano ponad dwudziestu żołnierzy niemieckich. Mogiła oznaczona krzyżem wykonanym z butelek. Powiadomiono przedstawiciela Fundacji ,, Gedenken”.

KRAKÓW RAKOWICE

Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Znajdował się on na zapleczu linii a2. W większości spoczywają na nim zmarli w krakowskich szpitalach. Tablice pamiątkowe wskazują nazwiska poległych oraz daty ich urodzin i śmierci.

20101027334

20101027331

20101027333